Kazanie z 6 listopada 2016r.

Posłuchaj

XXXII niedziela zwykła

2 Mch 7, 1-2. 9-14; 2 Tes 2, 16 – 3, 5; Łk 20, 27-38