Kazanie z 29 maja 2016r.

Posłuchaj

IX niedziela zwykła

1 Krl 8, 41-43; Ga 1, 1-2. 6-10; Łk 7, 1-10