Kazanie z 11 kwietnia 2010 r.

Posłuchaj

II niedziela wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego

Czytania: Dz 5,12-16; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; J 20,19-31

…”Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! (…) Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus (…) Następnie rzekł [Jezus] do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym.”…