Kazanie z 2 maja 2010 r.

Posłuchaj

V niedziela wielkanocna

Czytania: Dz 14,21-27; Ap 21,1-5a; J 13,34; J 13,31-33a.34-35

…”Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie.”…