Kazanie z 16 maja 2010 r.

Posłuchaj

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Czytania: Dz 1,1-11; Ef 1,17-23; Łk 24,46-53

…”Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. (…) A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.”…