Kazanie z 20 czerwca 2010 r.

Posłuchaj

XII niedziela zwykła

Czytania: Za 12,10-11; Ga 3,26-29; Łk 9,18-24

…”Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają Mnie tłumy? (…) Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje!”…