Kazanie z 7 lutego 2010 r.

Posłuchaj

V niedziela zwykła

Czytania: Iz 6,1-2a.3-8; 1 Kor 15,1-11; Łk 5,1-11

…”Szymon odpowiedział: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci. Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać (…) Lecz Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił.”…