Kazanie z 14 lutego 2010 r.

Posłuchaj

VI niedziela zwykła

Czytania: Jr 17,5-8; Kor 15,12.16-20; Łk 6,17.20-26

…”A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie”…

Tagi: