Kazanie z 21 listopada 2010r.

Posłuchaj

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Czytania: 2 Sm 5,1-3; Kol 1,12-20; Łk 23,35-43

…”Jeden ze złoczyńców, których [tam] powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? (…) Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju. “…