Kazanie z 22 listopada 2010r.

Posłuchaj

Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy

Czytania: Ap 14,1-3,4b-5; Łk 21,1-4

…”A głos, który usłyszałem, brzmiał jak gdyby harfiarze uderzali w swe harfy. I śpiewają jakby pieśń nową przed tronem i przed czterema Zwierzętami, i przed Starcami: a nikt tej pieśni nie mógł się nauczyć prócz stu czterdziestu czterech tysięcy – wykupionych z ziemi. “…