Kazanie z 28 listopada 2010 r.

Posłuchaj

I Niedziela Adwentu

Czytania: Iz 2,1-5; Rz 13,11-14; Mt 24,37-44

…”tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. “…