Kazanie z 5 grudnia 2010r.

Posłuchaj

II Niedziela Adwentu

Czytania: Iz 11,1-10; Rz 15,4-9 Mt 3,1-12

…”W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie (..) Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. “…

Tagi: