Kazanie z 9 stycznia 2011r.

Posłuchaj

Niedziela Chrztu Pańskiego

Czytania: Iz 42,1-4.6-7; Dz 10,34-38; Mt 3,13-17

…”Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. (..) A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. “…