Kazanie z 16 stycznia 2011r.

Posłuchaj

II Niedziela zwykła

Czytania: Iz 49,3.5-6; 1 Kor 1,1-3; J 1,29-34

…”Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. (..) AJan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. “…

Tagi: