Kazanie z 6 lutego 2011r.

Posłuchaj

V Niedziela zwykła

Czytania: Iz 58,7-10; 1 Kor 2,1-5; Mt 5,13-16

…”Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. “…