Kazanie z 13 lutego 2011r.

Posłuchaj

VI Niedziela zwykła

Czytania: Syr 15,15-20; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37

…”Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. “…